Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 10 / Phép trừ trong phạm vi 5
Câu hỏi

Em hãy kéo thả các số phù hợp vào chỗ trống để được phép tính đúng phù hợp với hình sau: 

  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
5 -
=
Đáp án
5 -
=

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích