Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 10 / Phép trừ trong phạm vi 4
Câu hỏi

Em hãy kéo thả các số phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành các phép tính sau:

  • 4
  • 3
  • 1
  • 2
a. 4 - 3 =
b. 4 - 1 =
Đáp án
a. 4 - 3 =
b. 4 - 1 =

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích