Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 10 / Phép trừ trong phạm vi 4


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các số phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành các phép tính sau:

  • 3
  • 1
  • 2
  • 4
a. 4 - 3 =
b. 4 - 1 =
Đáp án
a. 4 - 3 =
b. 4 - 1 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích