Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Phép trừ trong phạm vi 3
Câu hỏi

  Viết phép tính thích hợp:

Đáp án

  Viết phép tính thích hợp:

Có 5 gợi ý cho câu hỏi này! 5

Gợi ý 1

Quan sát hình vẽ :
- Đếm tất cả số quả dứa có trong hình vẽ.
- Đếm số quả dứa bị gạch chéo.

Gợi ý 2

Đọc bài toán : Có tất cả 3 quả dứa, có 1 quả dứa được gạch bỏ. Hỏi còn lại mấy quả dứa ?

Gợi ý 3

Phân tích bài toán :
- Bài toán cho biết có tất cả 3 quả dứa, có 1 quả dứa được gạch bỏ.
- Bài toán hỏi còn lại mấy quả dứa ?

Gợi ý 4

Gợi ý 5


Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích