Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Phép trừ trong phạm vi 3


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

  Viết phép tính thích hợp:

Đáp án

  Viết phép tính thích hợp:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích