Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 32 / Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)(Tuần 32)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống :

24 + 35 > 79  > 69 – 12

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống :

24 + 35 > 79  > 69 – 12

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích