Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 30 / Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (Tuần 30)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Khi ông 60 tuổi thì cháu 4 tuổi. Vậy, khi cháu 14 tuổi thì tuổi ông là : .

Đáp án

Khi ông 60 tuổi thì cháu 4 tuổi. Vậy, khi cháu 14 tuổi thì tuổi ông là : .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích