Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 29 / Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có hai xe chở một đoàn khách du lịch gồm 87 người, có 42 người đã lên xe thứ nhất. Xe thứ hai chở được người.

Đáp án

Có hai xe chở một đoàn khách du lịch gồm 87 người, có 42 người đã lên xe thứ nhất. Xe thứ hai chở được người.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích