Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Phép trừ trong phạm vi 10 (Tuần 17)
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích