Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 16 / Phép trừ trong phạm vi 10 (Tuần 16)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Hằng có 9 cái bút chì, Hằng cho Lan 5 cái. Hỏi Hằng còn lại bao nhiêu cái bút chì?

  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
Số cái bút chì Hằng còn lại là:
-
=
(cái)
Đáp án
Số cái bút chì Hằng còn lại là:
-
=
(cái)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích