Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 15 / Phép trừ trong phạm vi 10
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống

  • 6
  • 9
  • 5
  • 10
a, 10 - 3 - 2 =
b, 10 -
+ 3 = 7
c,
- 8 = 2
d, 10 - 5 + 4 =
Đáp án
a, 10 - 3 - 2 =
b, 10 -
+ 3 = 7
c,
- 8 = 2
d, 10 - 5 + 4 =

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích