Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 31 / Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tuần 31)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Ở một trường tiểu học, khối lớp hai có 157 học sinh, khối lớp một ít hơn khối lớp hai 36 học sinh. Tổng số học sinh của khối lớp một và khối lớp hai là bao nhiêu học sinh?

Đáp án

Ở một trường tiểu học, khối lớp hai có 157 học sinh, khối lớp một ít hơn khối lớp hai 36 học sinh. Tổng số học sinh của khối lớp một và khối lớp hai là bao nhiêu học sinh?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích