Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 30 / Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Một trang trại nuôi 567 con trâu và 316 con bò. Hỏi số bò ít hơn số trâu bao nhiêu con ?
Đáp án
Một trang trại nuôi 567 con trâu và 316 con bò. Hỏi số bò ít hơn số trâu bao nhiêu con ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích