Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 23 / Phép trừ dạng 17 - 7


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu (+, ) thích hợp vào ô trống :

 a. 15 4 1 = 12

 b. 16 6 2 = 12

Đáp án

Điền dấu (+, ) thích hợp vào ô trống :

 a. 15 4 1 = 12

 b. 16 6 2 = 12

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích