Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 20 / Phép trừ dạng 17 - 3


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ta có phép tính: - = chú rùa.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ta có phép tính: - = chú rùa.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích