Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 29 / Phép cộng(không nhớ)trong phạm vi 1000


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu (< , > ,=) vào ô trống cho thích hợp :

234 + 348 – 456 578 – 345 + 123

Đáp án

Điền dấu (< , > ,=) vào ô trống cho thích hợp :

234 + 348 – 456 578 – 345 + 123

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích