Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 30 / Phép cộng(không nhớ) trong phạm vi 1000 (tuần 30)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tính :
415cm + 202kg = ?
Đáp án
Tính :
415cm + 202kg = ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích