Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 15 / Phép cộng trong phạm vi 9 (Tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Hùng có 6 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi?

  • 3
  • 9
  • 8
Hùng có tất cả số viên bi là: 6 +
=
(viên bi)
Đáp án
Hùng có tất cả số viên bi là: 6 +
=
(viên bi)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích