Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 14 / Phép cộng trong phạm vi 9
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 6
  • 7
  • 9
  • 1
  • 5
+ 3 =
Đáp án
+ 3 =

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích