Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 14 / Phép cộng trong phạm vi 8 (Tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 6
  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
a) 1 +
+ 6 = 8
b) 1 +
+ 5 = 8
c) 2 + 0 +
= 8
Đáp án
a) 1 +
+ 6 = 8
b) 1 +
+ 5 = 8
c) 2 + 0 +
= 8

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích