Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 13 / Phép cộng trong phạm vi 8


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Hà hái được 5 bông hoa, Mai hái được 3 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

  • 8
  • 9
  • 7
  • 3
Cả hai bạn hái được tất cả số bông hoa là: 5 +
=
(bông)
Đáp án
Cả hai bạn hái được tất cả số bông hoa là: 5 +
=
(bông)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích