Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 13 / Phép cộng trong phạm vi 7
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích