Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Phép cộng trong phạm vi 6


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án đúng vào ô trống:

  • 3
  • 5
  • 4
  • 1
  • 6
4 + 2 =
5 +
= 6
+ 3 = 6
Đáp án
4 + 2 =
5 +
= 6
+ 3 = 6

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích