Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Phép cộng trong phạm vi 5 (tuần 9)
Câu hỏi

  Viết phép tính thích hợp:

Đáp án

  Viết phép tính thích hợp:

Có 4 gợi ý cho câu hỏi này! 4

Gợi ý 1

Quan sát hình vẽ:
- Đếm số ngôi sao trong nhóm hình bên trái, có 2 ngôi sao.
- Đếm số con ngôi sao trong nhóm hình bên phải, có 3 ngôi sao.

Gợi ý 2

Đọc bài toán : Có 2 ngôi sao trong nhóm hình bên trái thêm 3 ngôi sao trong nhóm hình bên phải. Hỏi có tất cả bao nhiêu ngôi sao ?

Gợi ý 3

Phân tích bài toán :
- Bài toán cho biết có 2 ngôi sao trong nhóm hình bên trái, có thêm 3 ngôi sao trong nhóm hình bên phải nữa.
- Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu ngôi sao ?

Gợi ý 4

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích