Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 11 / Phép cộng trong phạm vi 5 (Tuần 11)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả để tìm đáp án đúng cho bài toán sau:

  • 4
  • 2
  • 3
Trên một cành cây có 3 chú chim sẻ đang đậu. Một lúc sau có thêm 1 chú chim sẻ nữa đến đậu vào cành cây. Lúc này, trên cành cây có tất cả
chú chim sẻ đang đậu.
Đáp án
Trên một cành cây có 3 chú chim sẻ đang đậu. Một lúc sau có thêm 1 chú chim sẻ nữa đến đậu vào cành cây. Lúc này, trên cành cây có tất cả
chú chim sẻ đang đậu.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích