Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 8 / Phép cộng trong phạm vi 5
Câu hỏi

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Xác định các tam giác.
Hình trên có các tam giác là: hình 1, hình 2, hình 1 + 2.

Gợi ý 2

Đếm số tam giác.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích