Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 7 / Phép cộng trong phạm vi 4
Câu hỏi
Lan có 3 bông hoa. Thu có nhiều hơn Lan 1 bông hoa. Hỏi Thu có bao nhiêu bông hoa?
Đáp án
Lan có 3 bông hoa. Thu có nhiều hơn Lan 1 bông hoa. Hỏi Thu có bao nhiêu bông hoa?
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Vì Thu có nhiều hơn Lan 1 bông hoa nên số bông hoa của Thu bằng số bông hoa của Lan (3) + số bông hoa Thu nhiều hơn Lan (1).

Gợi ý 2

Thu có số bông hoa là:
3 + 1

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích