Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 7 / Phép cộng trong phạm vi 4


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Lan có 3 bông hoa. Thu có nhiều hơn Lan 1 bông hoa. Hỏi Thu có bao nhiêu bông hoa?
Đáp án
Lan có 3 bông hoa. Thu có nhiều hơn Lan 1 bông hoa. Hỏi Thu có bao nhiêu bông hoa?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích