Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 7 / Phép cộng trong phạm vi 3


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

   Viết phép tính thích hợp:

Đáp án

   Viết phép tính thích hợp:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích