Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 7 / Phép cộng trong phạm vi 3
Câu hỏi

   Viết phép tính thích hợp:

Đáp án

   Viết phép tính thích hợp:

Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Nhận xét:
Ô thứ nhất có 1 hình tam giác.
Ô thứ 2 có 2 hình tam giác.
Cả 2 ô có 3 hình tam giác.

Gợi ý 2

Ta có phép tính thích hợp là 1 + 2 = 3

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích