Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 29 / Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lớp 1A có 41 học sinh, lớp 1B có 43 học sinh.

a. Cả hai lớp có tất cả số học sinh là: (học sinh).

b. Cô giáo có 85 vé xem xiếc phát cho mỗi bạn 1 vé thì sau khi phát xong cho cả hai lớp, cô giáo còn lại vé.

Đáp án

Lớp 1A có 41 học sinh, lớp 1B có 43 học sinh.

a. Cả hai lớp có tất cả số học sinh là: (học sinh).

b. Cô giáo có 85 vé xem xiếc phát cho mỗi bạn 1 vé thì sau khi phát xong cho cả hai lớp, cô giáo còn lại vé.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích