Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Phép cộng trong phạm vi 10 (Tuần 17)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 8
  • 9
  • 10
Số thích hợp điền vào ô tròn là số
.
Đáp án
Số thích hợp điền vào ô tròn là số
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích