Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 15 / Phép cộng trong phạm vi 10


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 9
  • 4
  • 6
  • 10
Có tất cả số củ cà rốt là: 6 +
=
(củ)
Đáp án
Có tất cả số củ cà rốt là: 6 +
=
(củ)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích