Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 31 / Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tuần 31)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một cửa hàng bán được 152kg gạo. Cửa hàng còn lại 245kg gạo. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?

Đáp án

Một cửa hàng bán được 152kg gạo. Cửa hàng còn lại 245kg gạo. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích