Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 28 / Phép cộng dạng 14 + 3 (Tuần 28)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 10. Sau 4 năm nữa, tuổi hai anh em cộng lại là tuổi.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 10. Sau 4 năm nữa, tuổi hai anh em cộng lại là tuổi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích