Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 20 / Phép cộng dạng 14 + 3


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 6
  • 11
  • 10
  • 17
  • 7
con rùa
 
con rùa
Có tất cả:
con rùa.
Đáp án
con rùa
 
con rùa
Có tất cả:
con rùa.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích