Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / Phép cộng có tổng bằng 100


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hằng có một số bi là số liền sau số 44. Hằng có ít hơn Giang 10 viên bi. Cả hai bạn có  viên bi.

Đáp án

Hằng có một số bi là số liền sau số 44. Hằng có ít hơn Giang 10 viên bi. Cả hai bạn có  viên bi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích