Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / Phép cộng có tổng bằng 10


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đoạn thẳng AB dài 4cm. Đoạn thẳng BC dài hơn đoạn thẳng AB 2cm và kém đoạn thẳng CD là 2cm. Tổng độ dài của cả ba đoạn thẳng là  cm

Đáp án

Đoạn thẳng AB dài 4cm. Đoạn thẳng BC dài hơn đoạn thẳng AB 2cm và kém đoạn thẳng CD là 2cm. Tổng độ dài của cả ba đoạn thẳng là  cm

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích