Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / p - ph, nh (phố, nhà)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền ph hoặc nh vào chỗ chấm sao cho được từ đúng:

cổ …iếu;

…ỏ bé;

tài …iệt

Đáp án

Điền ph hoặc nh vào chỗ chấm sao cho được từ đúng:

cổ …iếu;

…ỏ bé;

tài …iệt

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích