Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 16 / ot, at (hót, hát)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng chứa vần ot, vần at thả vào ô trống:

  • mát
  • vót
  • ngát
  • ngọt
a. gió
b.
ngào
c. thơm
d.
nhọn
Đáp án
a. gió
b.
ngào
c. thơm
d.
nhọn

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích