Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / Ôn tập: x, s, r, kh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
…iêu nhân; rộn …àng; năng …iếu.

Đáp án

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
…iêu nhân; rộn …àng; năng …iếu.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích