Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 17 / Ôn tập về về giải toán


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Hiệu của 2 số là 50, nếu tăng số bị trừ lên 23 đơn vị, giảm số bị trừ đi 13 đơn vị thì hiệu mới của 2 số là bao nhiêu?
Đáp án
Hiệu của 2 số là 50, nếu tăng số bị trừ lên 23 đơn vị, giảm số bị trừ đi 13 đơn vị thì hiệu mới của 2 số là bao nhiêu?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích