Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 34 / Ôn tập về phép nhân và phép chia (Tuần 34)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lúc mẹ 29 tuổi thì Tuấn mới 6 tuổi. Năm nay mẹ 39 tuổi thì Tuấn  tuổi.

Đáp án

Lúc mẹ 29 tuổi thì Tuấn mới 6 tuổi. Năm nay mẹ 39 tuổi thì Tuấn  tuổi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích