Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 34 / Ôn tập về phép cộng và phép trừ (Tuần 34)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

An có 248 viên bi. Nếu thêm 120 viên bi nữa thì số bi của An bằng số bi của Nga. Vậy Nga có  viên bi. 

Đáp án

An có 248 viên bi. Nếu thêm 120 viên bi nữa thì số bi của An bằng số bi của Nga. Vậy Nga có  viên bi. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích