Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 18 / Ôn tập về phép cộng và phép trừ (Tuần 18)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính:

82 – 39  - 12 + 34  + 26 =

Đáp án

Tính:

82 – 39  - 12 + 34  + 26 =

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích