Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 17 / Ôn tập về phép cộng và phép trừ (Tuần 17)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x
100 - x = 83 – 57
Đáp án
Tìm x
100 - x = 83 – 57
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích