Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 32 / Ôn tập về phép cộng và phép trừ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Bao gạo nặng 47 ki-lô-gam. Bao gạo nặng hơn bao ngô 9 ki-lô-gam. Hỏi cả 2 bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Đáp án
Bao gạo nặng 47 ki-lô-gam. Bao gạo nặng hơn bao ngô 9 ki-lô-gam. Hỏi cả 2 bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích