Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 16 / Ôn tập về phép cộng và phép trừ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tùng có 19 viên bi, số bi của Tùng ít hơn số bi của An là 21 viên bi. Số bi của Hải kém số bi của An 6 viên bi. Vậy cả 3 bạn có   viên bi.

Đáp án

Tùng có 19 viên bi, số bi của Tùng ít hơn số bi của An là 21 viên bi. Số bi của Hải kém số bi của An 6 viên bi. Vậy cả 3 bạn có   viên bi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích