Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / Ôn tập về hình học (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cạnh thứ nhất của một hình tam giác dài 8cm, cạnh thứ hai dài số cm là số lớn nhất có một chữ số, cạnh thứ ba dài 10cm. Cả ba cạnh dài cm.

Đáp án

Cạnh thứ nhất của một hình tam giác dài 8cm, cạnh thứ hai dài số cm là số lớn nhất có một chữ số, cạnh thứ ba dài 10cm. Cả ba cạnh dài cm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích