Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 34 / Ôn tập về hình học (Tuần 34)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho hình tứ giác ABCD biết AB = 12cm, cạnh BC gấp 2 lần cạnh AB, cạnh CD bằng một phần ba cạnh BC. Độ dài cạnh AD hơn độ dài cạnh CD là 8cm. Chu vi hình tứ giác ABCD là .

Đáp án

Cho hình tứ giác ABCD biết AB = 12cm, cạnh BC gấp 2 lần cạnh AB, cạnh CD bằng một phần ba cạnh BC. Độ dài cạnh AD hơn độ dài cạnh CD là 8cm. Chu vi hình tứ giác ABCD là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích