Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / Ôn tập về giải toán (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dũng có 25 quyển vở ô li 32 trang và 30 quyển vở ô li 72 trang. Dũng góp 1 tá quyển vở ô li 72 trang cho các bạn vùng cao. Vậy Dũng còn lại tất cả  quyển vở.

Đáp án

Dũng có 25 quyển vở ô li 32 trang và 30 quyển vở ô li 72 trang. Dũng góp 1 tá quyển vở ô li 72 trang cho các bạn vùng cao. Vậy Dũng còn lại tất cả  quyển vở.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích