Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / Ôn tập về giải toán (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hai con rùa chạy thi, con thứ nhất chạy được số dm là số liền sau số 35. Con thứ hai chạy được số dm là số lớn nhất có một chữ số cộng với 30. Con rùa thứ  chạy nhanh nhất.

Đáp án

Hai con rùa chạy thi, con thứ nhất chạy được số dm là số liền sau số 35. Con thứ hai chạy được số dm là số lớn nhất có một chữ số cộng với 30. Con rùa thứ  chạy nhanh nhất.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích