Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / Ôn tập về giải toán (tuần 3)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

A + B = biết A là số lẻ nhỏ nhất có hai một chữ số, B là số liền trước số 20.

Đáp án

A + B = biết A là số lẻ nhỏ nhất có hai một chữ số, B là số liền trước số 20.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích