Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 27 / Ôn tập về giải toán (Tuần 27)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Có 10 túi kẹo, mỗi túi đựng 4 cái kẹo. Người ta đem tất cả số kẹo đó chia đều vào 5 giỏ thì hỏi mỗi giỏ đựng bao nhiêu cái kẹo ?
Đáp án
Có 10 túi kẹo, mỗi túi đựng 4 cái kẹo. Người ta đem tất cả số kẹo đó chia đều vào 5 giỏ thì hỏi mỗi giỏ đựng bao nhiêu cái kẹo ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích